Thursday, February 28, 2008

Makam-Makam di Bab Saghir

Makam isteri Rasulullah S.A.W yang keenam iaitu Hindun binti Huzaifah al-Mughirah
atau dikenali dengan Umm Salamah yang terdapat di Maqamat Bab Saghir, Dimashq.
Bersebelahan Makam Umm Salamah terdapat Makam isteri Rasulullah S.A.W yang ke-10
iaitu Ramlah binti Abi Suffian atau dikenali dengan Umm Habibah


Bab Saghir terletak di salah satu sudut Old City Damascus atau dikenali dengan Dimashq Qadimah. Kawasan tersebut menjadi salah satu dari 9 buah pintu untuk memasuki kota lama berdinding tersebut.

Di kawasan Bab Saghir terdapat sebuah kawasan yang sering dikunjungi dan diziarahi oleh masyarakat tempatan Syria dan pengunjung dari luar. Ia menjadi salah satu kawasan yang masyhur sejak zaman berzaman dan tidak putus diziarahi. Kawasan tersebut ialah Maqamat Bab Saghir yang menempatkan Makam-makam para sahabat Rasulullah S.A.W serta Ahli Keluarga baginda.

Lokasi ini mudah diziarahi dan terletak berhampiran dengan Souq Hammidiyah di Dimashq. Sekiranya anda berkunjung ke Dimashq dan berada di Souq Hammidiyah, jalan ke arah Souq Asinaniyyah akan membawa anda terus ke Shariq Ahlil Bait. Makam-makam sahabat dan ahlil bayt Rasulullah S.A.W terletak bersebelahan jalan tersebut.

Untuk entry kali ini, saya masukkan gambar-gambar antara makam-makam sahabat dan ahlil bayt Rasulullah S.A.W yang terdapat di kawasan Bab Saghir. Ia terletak di dalam satu kawasan perkuburan yang luas dan berdekatan.


Makam Bilal bin Rabah


Makam Auf bin Auf Ath-Thaqofi


Makam Mu'awiyah bin Abi Suffian


Makam Abdullah Umm Makhtum


Makam Umm Kalthoum binti Ali bin Abi Talib


Makam Sukhainah binti Hussein bin Ali


Makam Fatimah binti Hussein bin Ali


Makam Aaban (cucu Rasulullah S.A.W) Anak kepada Ruqayyah binti Muhammad S.A.W


Makam Asma' (Isteri Ja'far bin Abi Talib)


Makam Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib

0 komen: